Jak plnit klimatizaci sami návod krok za krokem

Photo of author
Written By Jan Hanzelka

Jsem Jan Hanzelka, autor stravasvaly.cz, kde se věnuji psaní článků o klimatizacích, ventilátorech a další klimatické technice. Má práce odráží mou hlubokou znalost a vášeň pro tuto oblast.

Jak správně plnit klimatizaci sami: krok za krokem návod

Jak plnit klimatizaci sami návod krok za krokem

Klimatizace je důležitou součástí automobilu, která zajišťuje pohodlné prostředí pro řidiče i cestující. Správná údržba klimatizace zahrnuje pravidelnou výměnu chladicí kapaliny. Pokud se rozhodnete plnit klimatizaci sami, je důležité postupovat správně, abyste se vyhnuli poškození systému.

Nejdříve si musíte zjistit, jakou kapalinu potřebuje vaše klimatizace. Každý automobil může vyžadovat jinou chladicí kapalinu, proto je důležité si zkontrolovat typ a množství kapaliny před plněním. Pokud nejste si jisti, je lepší se poradit s odborníkem nebo navštívit autorizovaný servis.

Před samotným plněním klimatizace je důležité zajistit, aby systém byl vypnutý a chladicí kapalina měla dostatek času na ustálení. Poté můžete začít s plněním. Postupujte podle pokynů výrobce a pečlivě dodržujte doporučené množství kapaliny. Pokud přidáte příliš málo nebo příliš mnoho kapaliny, může to vést k problémům s fungováním klimatizace.

Po úspěšném plnění klimatizace je důležité provést kontrolu systému a zkontrolovat, zda nedochází k úniku kapaliny. Pokud si všimnete jakýchkoli problémů, je lepší se obrátit na odborníka, který vám pomůže s opravou. Pravidelná údržba klimatizace je klíčová pro její správné fungování a pro zajištění pohodlného prostředí ve vašem automobilu.

Příprava na plnění klimatizace

Před samotným naplněním klimatizace svépomocí je důležité provést několik přípravných kroků. Správná příprava zajistí bezpečnost a úspěšnost celého procesu.

 1. Zjistěte, jakou kapalinu používá váš automobil pro plnění klimatizace. Každý výrobce může mít jiné požadavky.
 2. Ujistěte se, že máte k dispozici správnou kapalinu pro plnění klimatizace. Měla by být vhodná pro váš konkrétní model a rok výroby automobilu.
 3. Před plněním klimatizace je také vhodné provést servisní úkony, jako je výměna chladicí kapaliny. Tím se zajistí optimální funkce klimatizace.

Před samotným plněním klimatizace je důležité si přečíst návod k obsluze a postupovat přesně podle pokynů. Pokud si nejste jisti, je lepší nechat plnění klimatizace na profesionálech, kteří mají potřebné znalosti a vybavení.

Zkontrolujte stav klimatizace

Pokud chcete provést výměnu nebo naplnění chladicí kapaliny v klimatizaci svého automobilu, je důležité nejprve zkontrolovat její stav. Tato kontrola vám umožní zjistit, zda je klimatizace plně funkční a zda je potřeba provést nějaký servis.

1. Vizuální kontrola:

 • Zkontrolujte, zda klimatizace nevykazuje žádné viditelné poškození, jako jsou praskliny nebo úniky chladicí kapaliny.
 • Podívejte se na stav hadic a spojů, zda nejsou někde prasklé nebo opotřebované.

2. Kontrola tlaku chladicí kapaliny:

 1. Použijte manometr k měření tlaku chladicí kapaliny v klimatizaci.
 2. Porovnejte naměřený tlak s hodnotami uvedenými výrobcem vašeho automobilu.
 3. Pokud je tlak příliš nízký, je pravděpodobné, že klimatizace potřebuje doplnit chladicí kapalinu. V tom případě je vhodné vyhledat servis.

3. Kontrola chladicího výkonu:

 1. Zapněte klimatizaci ve vašem automobilu a nastavte ji na maximální výkon.
 2. Počkejte několik minut a zkontrolujte, zda z klimatizace vychází studený vzduch.
 3. Pokud je vzduch pouze mírně chladný nebo dokonce teplý, je možné, že klimatizace potřebuje servis nebo plnění chladicí kapalinou.

Pokud zjistíte jakékoli problémy během kontroly stavu klimatizace, je nejlepší se poradit s odborníkem v servisu, který vám pomůže s opravou nebo údržbou.

Zjistěte správný typ chladiva

Při plnění klimatizace svépomocí je důležité zjistit správný typ chladiva pro váš automobil. Každé vozidlo může vyžadovat specifický typ kapaliny, který je určen výrobcem.

Existují různé druhy chladicích kapalin, které se používají pro klimatizace automobilů. Nejběžnější typy jsou:

 • R134a – Tento typ chladiva je nejčastěji používaný pro novější vozy. Je ekologičtější než starší typy chladiv a je snadno dostupný.
 • R1234yf – Tento typ chladiva je novější a je vyžadován pro některé nové modely vozidel. Je také ekologičtější než starší typy chladiv.
 • R12 – Tento typ chladiva byl často používán ve starších vozidlech, ale již není běžně dostupný. Pokud váš automobil vyžaduje tento typ chladiva, může být nutné provést výměnu systému na novější typ.

Pro zjištění správného typu chladiva pro váš automobil je nejlepší se podívat do návodu k vozidlu nebo se poradit s odborníkem. Některé automobily mají také informace o typu chladiva uvedené na štítku umístěném na krytu motoru nebo na vnitřní straně dveří řidiče.

Je důležité použít správný typ chladiva při plnění klimatizace, abyste zajistili správnou funkci systému a minimalizovali riziko poškození. Pokud nejste si jisti, jaký typ chladiva použít, je nejlepší se poradit s odborníkem.

Získání potřebných nástrojů a materiálů

Před zahájením jakéhokoli servisu nebo výměny chladicí kapaliny v klimatizaci automobilu je důležité zajistit si potřebné nástroje a materiály. Zde je seznam základních věcí, které budete potřebovat:

Nástroje:

 • Měřicí manometr: Slouží k měření tlaku v klimatizačním systému a kontrolu jeho správného plnění.
 • Vakuová pumpa: Používá se k odstranění vzduchu z klimatizačního systému a vytvoření podtlaku před plněním.
 • Pístová stříkačka: Slouží k přesnému dávkování chladicí kapaliny při jejím plnění.
 • Klíče a nářadí: Bude potřeba různých klíčů a nářadí pro demontáž a montáž potřebných součástí klimatizace.

Materiály:

 • Chladicí kapalina: Musíte získat správný typ chladicí kapaliny pro váš konkrétní automobil. Je důležité zjistit, jaký typ kapaliny je doporučený výrobcem vozidla.
 • Těsnění: Pokud je potřeba vyměnit těsnění, je důležité získat správný typ těsnění pro váš konkrétní model klimatizace.

Před zahájením jakéhokoli plnění nebo servisu klimatizace je důležité zajistit si správné nástroje a materiály. To vám pomůže provést údržbu nebo výměnu chladicí kapaliny správně a bezpečně.

Postup plnění klimatizace

Pokud se rozhodnete plnit klimatizaci svého automobilu sami, postupujte podle následujícího návodu krok za krokem:

 1. Zjistěte, jaký typ chladicí látky používá váš automobil. Informace o tomto typu najdete v návodu k obsluze vozidla nebo se můžete poradit se servisem.
 2. Zjistěte, kolik chladicí látky je potřeba do klimatizace naplnit. Tuto informaci opět najdete v návodu k obsluze vozidla nebo se poraďte se servisem.
 3. Získáte-li správný typ chladicí látky a znáte-li správné množství, můžete začít s plněním klimatizace.
 4. Připojte plnicí hadici k ventilu na klimatizaci. Tento ventil se nachází obvykle pod kapotou vozidla.
 5. Otevřete ventil na plnicí hadici a začněte pomalu plnit klimatizaci.
 6. Sledujte manometr na plnicí hadici, který ukazuje tlak v klimatizaci. Plňte klimatizaci postupně, dokud nedosáhnete správného tlaku.
 7. Po dosažení správného tlaku zavřete ventil na plnicí hadici.
 8. Odpojte plnicí hadici od ventilu na klimatizaci.
 9. Zkontrolujte, zda klimatizace správně funguje. Pokud ne, může být potřeba další servisní zásah.

Pamatujte, že plnění klimatizace je složitý proces a pokud si nejste jisti, je lepší nechat toto plnění provést profesionálním servisem. Nesprávné plnění může způsobit poškození klimatizace a další problémy s vozidlem.

Vyčerpejte staré chladivo

Při servisu klimatizace v automobilu je důležité nejprve vyčerpat staré chladicí kapalinu. Tento krok je nezbytný pro správné plnění klimatizace novou kapalinou. Vyčerpání starého chladiva zajišťuje, že v systému nebude docházet ke smíšení různých typů kapalin, což by mohlo vést k poruchám a snížení účinnosti klimatizace.

Pro vyčerpání starého chladiva je nutné použít speciálního zařízení, které umožňuje odsátí kapaliny z klimatizačního systému. Tento postup by měl provádět odborník, který má potřebné znalosti a zkušenosti s plněním klimatizací.

Při vyčerpávání starého chladiva je důležité dodržovat bezpečnostní opatření, protože chladivo může být toxické a způsobovat podráždění pokožky a očí. Při manipulaci s chladivem je tedy vhodné použít ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranné brýle.

Po vyčerpání starého chladiva je nutné provést výměnu filtrů a dalších komponentů klimatizačního systému, které mohou být znečištěné nebo opotřebované. Poté je možné přistoupit k plnění klimatizace novou kapalinou.

 1. Zkontrolujte, zda je klimatizace vypnutá a odpojte kabel od baterie vozidla.
 2. Umístěte odsávací hadici na vhodné místo v klimatizačním systému.
 3. Zapněte odsávací zařízení a vyčerpejte veškeré staré chladivo.
 4. Po dokončení vyčerpání chladiva odpojte odsávací hadici a uzavřete systém.
Kroky vyčerpání starého chladiva:

Po vyčerpání starého chladiva je důležité správně zlikvidovat starou kapalinu a zajistit, aby nedošlo k jejímu vypuštění do životního prostředí. Staré chladivo je potřeba odevzdat na sběrný dvůr nebo do servisu, který se specializuje na recyklaci chladiv.

Plnění klimatizace novou kapalinou je důležitým krokem při servisu klimatizace v automobilu. Správné plnění zajišťuje optimální fungování klimatizace a zabraňuje případným poruchám. Proto je vhodné nechat plnění provést odborníkem s potřebnými znalostmi a zkušenostmi.

Naplňte klimatizaci novým chladivem

Pokud si nechcete nebo nemůžete dovolit navštívit servis, můžete naplnit klimatizaci svého automobilu novým chladivem sami. Tento postup je vhodný pouze pro zkušené uživatele a vyžaduje určité znalosti a dovednosti.

Před začátkem plnění klimatizace je důležité zjistit správný typ a množství chladicí kapaliny, kterou váš automobil potřebuje. Tyto informace najdete v návodu k obsluze vašeho vozidla. Dále budete potřebovat speciální plnicí sadu, kterou můžete zakoupit v autoservisu nebo na internetu.

Před samotným plněním klimatizace je nutné zajistit bezpečnostní opatření. Ujistěte se, že jste v dobře větraném prostoru a nosíte ochranné brýle a rukavice. Chladicí kapalina může být nebezpečná pro zdraví.

Postup plnění klimatizace:

 1. Vypněte motor a nechte ho vychladnout.
 2. Najděte příslušný ventil pro plnění klimatizace. Obvykle se nachází v motorovém prostoru nebo uvnitř vozu pod kapotou.
 3. Připojte plnicí sadu k ventilu pro plnění.
 4. Otevřete ventil na plnicí sadě a pomalu plňte klimatizaci. Sledujte manometr na plnicí sadě, abyste dosáhli správného tlaku.
 5. Po dosažení správného tlaku uzavřete ventil na plnicí sadě a odpojte ji od ventilu pro plnění.
 6. Zkontrolujte, zda klimatizace správně funguje. Zapněte motor a testujte chladicí výkon klimatizace.

Je důležité dodržovat pokyny výrobce plnicí sady a dodržovat přesný postup plnění klimatizace. Pokud nejste si jisti, je lepší nechat plnění klimatizace na profesionálech v autoservisu.

Často kladené dotazy k tématu: Jak plnit klimatizaci sami návod krok za krokem

Je možné plnit klimatizaci sami?

Ano, je možné plnit klimatizaci sami, pokud máte potřebné znalosti a vybavení.

Jaké jsou kroky pro plnění klimatizace?

Pro plnění klimatizace je potřeba nejprve zjistit typ chladiva, poté vyčerpat staré chladivo, odsát vlhkost z systému, doplnit olej a nakonec doplnit nové chladivo.

Kolik stojí plnění klimatizace u profesionála?

Cena plnění klimatizace u profesionála se může lišit, ale obvykle se pohybuje mezi 1000 a 2000 korunami.

Je nutné mít speciální vybavení pro plnění klimatizace?

Ano, pro plnění klimatizace je potřeba mít speciální vybavení, včetně plnicího ventilu, hadice a manometru.

Napsat komentář