Privacy Policy

Zásady ochrany osobních údajů

Vítáme vás na stránkách https://stravasvaly.cz (dále jen ”Stránky”).Chápeme, že soukromí na internetu je pro uživatele našich Stránek důležité, zejména při uzavírání obchodů.Toto prohlášení upravuje naše zásady ochrany osobních údajů ve vztahu k těm uživatelům Stránek (dále jen ”Návštěvníci”), kteří je navštíví, aniž by uzavírali obchody, a k Návštěvníkům, kteří se na Stránkách zaregistrují a využívají různé služby nabízené Stravasvaly.CZ (dále společně jen ”Služby”) (dále jen ”Oprávnění zákazníci”).

”Osobní údaje”

označuje veškeré informace, které identifikují nebo mohou být použity k identifikaci, kontaktování nebo vyhledání osoby, které se tyto informace týkají, včetně, ale nikoliv výlučně, jména, adresy, telefonního čísla, faxového čísla, e-mailové adresy, finančních profilů, čísla sociálního pojištění a údajů o kreditní kartě. Osobně identifikovatelné informace nezahrnují informace, které jsou shromažďovány anonymně (tj. bez identifikace konkrétního uživatele), ani demografické informace, které nejsou spojeny s identifikovanou osobou.

Jaké osobně identifikovatelné informace jsou shromažďovány?

Od všech našich návštěvníků můžeme shromažďovat základní informace o uživatelském profilu. Od našich Autorizovaných zákazníků shromažďujeme tyto další informace: jména, adresy, telefonní čísla a e-mailové adresy Autorizovaných zákazníků, povahu a velikost podniku a povahu a velikost reklamního inventáře, který Autorizovaný zákazník hodlá koupit nebo prodat.

Jaké organizace shromažďují informace?

Kromě našeho přímého shromažďování informací mohou tyto informace od našich návštěvníků a autorizovaných zákazníků shromažďovat také naši dodavatelé služeb třetích stran (například společnosti vydávající kreditní karty, clearingové společnosti a banky), kteří mohou poskytovat například úvěrové služby, pojištění a služby úschovy. Nemáme kontrolu nad tím, jak tyto třetí strany tyto informace používají, ale žádáme je, aby zveřejnily, jakým způsobem používají osobní údaje, které jim poskytli Návštěvníci a Oprávnění zákazníci. Některé z těchto třetích stran mohou být zprostředkovateli, kteří fungují pouze jako články distribučního řetězce a poskytnuté informace neukládají, neuchovávají ani nepoužívají.

Jak Stránky používají osobní údaje?

Osobně identifikovatelné údaje používáme k přizpůsobení Stránek, k vytváření vhodných nabídek služeb a k vyřizování požadavků na nákup a prodej na Stránkách. Návštěvníkům a Oprávněným zákazníkům můžeme zasílat e-maily o možnostech výzkumu nebo nákupu a prodeje na Stránkách nebo informace související s předmětem Stránek. Osobní údaje můžeme také použít ke kontaktování Návštěvníků a Autorizovaných zákazníků v reakci na konkrétní dotazy nebo k poskytnutí požadovaných informací.

S kým mohou být informace sdíleny?

Osobní údaje o autorizovaných zákaznících mohou být sdíleny s jinými autorizovanými zákazníky, kteří chtějí vyhodnotit potenciální transakce s jinými autorizovanými zákazníky. Souhrnné informace o našich Návštěvnících, včetně demografických údajů o našich Návštěvnících a Autorizovaných zákaznících, můžeme sdílet s našimi přidruženými agenturami a dodavateli třetích stran. Nabízíme také možnost ”odhlásit se” ze zasílání informací nebo kontaktování námi nebo jakoukoli agenturou jednající naším jménem.

Jak jsou osobní údaje uchovávány?

Osobně identifikovatelné údaje shromážděné společností Stravasvaly.CZ jsou bezpečně uloženy a nejsou přístupné třetím stranám ani zaměstnancům společnosti Stravasvaly.CZ s výjimkou použití, jak je uvedeno výše.

Jaké volby mají návštěvníci k dispozici, pokud jde o shromažďování, používání a šíření informací?

Návštěvníci a Oprávnění zákazníci mohou odmítnout přijímání nevyžádaných informací od nás a/nebo našich prodejců a přidružených agentur nebo být námi kontaktováni, a to tak, že odpoví na e-maily podle pokynů nebo nás kontaktují na adrese

Používají se na stránkách soubory cookie?

Soubory cookie se používají z různých důvodů. Soubory cookie používáme k získávání informací o preferencích našich návštěvníků a o službách, které si vybírají. Soubory Cookies používáme také pro bezpečnostní účely, abychom ochránili naše Autorizované zákazníky. Pokud je například Autorizovaný zákazník přihlášen a stránky nejsou používány déle než 10 minut, automaticky jej odhlásíme.

Jak Stravasvaly.CZ používají přihlašovací údaje?

Stravasvaly.CZ používá přihlašovací údaje, mimo jiné IP adresy, poskytovatele internetových služeb a typy prohlížečů, k analýze trendů, správě stránek, sledování pohybu a používání uživatele a shromažďování širokých demografických informací.

Jací partneři nebo poskytovatelé služeb mají přístup k osobním údajům návštěvníků a/nebo oprávněných zákazníků na Stránkách?

Stravasvaly.CZ uzavřely a budou i nadále uzavírat partnerství a jiné vazby s řadou dodavatelů. tito dodavatelé mohou mít přístup k určitým Osobně identifikovatelným údajům na základě potřeby informací pro vyhodnocení oprávněnosti Oprávněných zákazníků pro poskytování služeb. Naše zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na jejich shromažďování nebo používání těchto informací. Zveřejnění Osobně identifikovatelných údajů za účelem dodržení zákona. Osobně identifikovatelné údaje zveřejníme, abychom vyhověli soudnímu příkazu nebo předvolání nebo žádosti orgánu činného v trestním řízení o vydání informací.  

Jak Stránky zabezpečují osobní údaje?

Všichni naši zaměstnanci jsou seznámeni s našimi bezpečnostními zásadami a postupy. Osobní údaje našich návštěvníků a autorizovaných zákazníků jsou přístupné pouze omezenému počtu kvalifikovaných zaměstnanců, kteří mají k přístupu k těmto údajům přiděleno heslo. Pravidelně provádíme audit našich bezpečnostních systémů a procesů. Citlivé informace, jako jsou čísla kreditních karet nebo čísla sociálního zabezpečení, jsou chráněny šifrovacími protokoly, které jsou zavedeny za účelem ochrany informací zasílaných přes internet. Přestože přijímáme komerčně přiměřená opatření k udržení bezpečných stránek, elektronická komunikace a databáze jsou vystaveny chybám, neoprávněným zásahům a vloupáním a nemůžeme zaručit, že k takovým událostem nedojde, a neneseme vůči návštěvníkům nebo autorizovaným zákazníkům za takové události odpovědnost.

Jak mohou Návštěvníci opravit případné nepřesnosti v Osobních údajích?

Návštěvníci a Oprávnění zákazníci nás mohou kontaktovat, aby aktualizovali Osobně identifikovatelné údaje o nich nebo opravili jakékoli nepřesnosti, a to zasláním e-mailu na adresu JanHanzelka@stravasvaly.cz.

Může návštěvník smazat nebo deaktivovat osobní údaje shromážděné na Stránkách?

Návštěvníkům a Oprávněným zákazníkům poskytujeme mechanismus pro odstranění/deaktivaci Osobně identifikovatelných údajů z databáze Stránek, a to kontaktováním . Kvůli zálohování a záznamům o vymazání však může být nemožné odstranit záznam Návštěvníka, aniž by zůstaly zachovány některé zbytkové informace. Jednotlivci, který požádá o deaktivaci Osobně identifikovatelných údajů, budou tyto údaje funkčně vymazány a my nebudeme Osobně identifikovatelné údaje týkající se tohoto jednotlivce dále prodávat, předávat ani žádným způsobem používat.

Co se stane, pokud se změní zásady ochrany osobních údajů?

O změnách našich zásad ochrany osobních údajů budeme informovat naše návštěvníky a oprávněné zákazníky zveřejněním těchto změn na Stránkách. Pokud však měníme naše zásady ochrany osobních údajů způsobem, který by mohl způsobit zveřejnění Osobně identifikovatelných údajů, o jejichž nezveřejnění Návštěvník nebo Oprávněný zákazník dříve požádal, budeme takového Návštěvníka nebo Oprávněného zákazníka kontaktovat, abychom mu umožnili takovému zveřejnění zabránit.

Odkazy:

https://stravasvaly.cz obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Upozorňujeme, že kliknutím na některý z těchto odkazů se přesunete na jinou webovou stránku. Doporučujeme vám, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto odkazovaných stránek, protože jejich zásady ochrany osobních údajů se mohou lišit od našich.