Odvzdušnění podlahového topení – jak na to správně

Photo of author
Written By Jan Hanzelka

Jsem Jan Hanzelka, autor stravasvaly.cz, kde se věnuji psaní článků o klimatizacích, ventilátorech a další klimatické technice. Má práce odráží mou hlubokou znalost a vášeň pro tuto oblast.

Odvzdušnění podlahového topení – jak na to správně

Odvzdušnění podlahového topení - jak na to správně

Odvzdušnění podlahového topení je důležitým krokem při údržbě a správném fungování systému. Podlahové topení je moderním a efektivním způsobem vytápění, který se stále více používá v domácnostech. Tento systém využívá teplovodní trubky, které jsou umístěny pod podlahou a zajišťují rovnoměrné rozložení tepla v místnosti.

Při provozu podlahového topení se může stát, že se v systému vytvoří vzduchové bubliny, které brání proudění teplé vody a snižují efektivitu topení. Proto je důležité pravidelně provádět odvzdušnění systému. Odvzdušnění podlahového topení je relativně jednoduchý proces, který může provést každý majitel domu nebo bytu.

Před odvzdušněním podlahového topení je důležité vypnout topný systém a nechat ho vychladnout. Poté je třeba najít odvzdušňovací ventil, který se nachází na nejvyšším bodě topného systému. Po otevření ventilu se začne uvolňovat vzduch z trubek. Je důležité mít připravenou nádobu, do které bude vzduch odcházet. Po uvolnění vzduchu se ventil opět uzavře a topný systém se může znovu spustit.

Odvzdušnění podlahového topení – návod k správnému provedení

Odvzdušnění podlahového topení - návod k správnému provedení

Odvzdušnění podlahového topení je důležitým krokem při jeho instalaci a údržbě. Správné provedení odvzdušnění zajistí optimální fungování topení a zabrání vzniku problémů, jako je nedostatečné vytápění nebo hluk.

Zde je návod, jak správně provést odvzdušnění podlahového topení:

 1. Zapněte topení a nechte ho pracovat po dobu několika minut, aby se voda v systému ohřála.
 2. Najděte odvzdušňovací ventil na topení. Obvykle se nachází na nejvyšším bodě systému.
 3. Pomocí odvzdušňovacího klíče otevřete ventil. Ujistěte se, že máte připravenou nádobu nebo hadici, abyste zachytili vodu a vzduch, který unikne z ventilu.
 4. Po otevření ventilu byste měli slyšet šumění, což je známka odvzdušňování systému. Nechte vodu a vzduch proudit, dokud nezačne vytékat pouze voda bez bublin vzduchu.
 5. Zavřete odvzdušňovací ventil a ujistěte se, že je pevně utažen.
 6. Zkontrolujte tlak v systému a případně jej doplňte do správného nastavení.

Po provedení odvzdušnění by mělo podlahové topení pracovat správně a efektivně. Je důležité pravidelně kontrolovat a odvzdušňovat systém, aby se zabránilo problémům a zajištěno optimální vytápění.

Příprava na odvzdušnění

Příprava na odvzdušnění

Před samotným odvzdušněním podlahového topení je důležité provést několik přípravných kroků. Tyto kroky zajistí správný průběh odvzdušnění a minimalizují riziko případných problémů.

Prvním krokem je zajištění přístupu k odvzdušňovacím ventilům. Ty se nacházejí na jednotlivých topných okruzích a jsou umístěny na nejvyšším bodě. Před odvzdušněním je důležité zajistit volný přístup k těmto ventilům, aby bylo možné provést odvzdušnění bez problémů.

Dále je nutné zkontrolovat tlak v systému podlahového topení. Správný tlak zajistí optimální fungování topení a minimalizuje riziko vzniku vzduchových bublin. Tlak je možné zkontrolovat pomocí manometru, který je součástí topného systému. Pokud je tlak příliš nízký, je nutné jej doplnit do požadovaného rozmezí.

Před samotným odvzdušněním je také vhodné zkontrolovat, zda jsou všechny ventily a přípojky správně utěsněné. Netěsnící ventily mohou způsobit únik vody a ovlivnit tak správnou funkci topení. Pokud jsou některé ventily netěsnící, je nutné je vyměnit nebo opravit.

Po provedení všech přípravných kroků je možné přistoupit k samotnému odvzdušnění podlahového topení. Tento proces je důležitý pro odstranění vzduchových bublin, které by mohly ovlivnit efektivitu topení. Odvzdušnění je možné provést pomocí odvzdušňovacího klíče, který se vloží do odvzdušňovacího ventilu a postupně se uvolňuje vzduch. Při odvzdušňování je důležité dbát na to, aby se neuvolnila příliš velká část vody, která by mohla způsobit problémy s tlakem v systému.

Po dokončení odvzdušnění je vhodné zkontrolovat, zda je tlak v systému stále správný. Pokud je tlak příliš nízký, je nutné jej doplnit. Je také vhodné provést kontrolu celého topného systému a zkontrolovat, zda nejsou žádné další netěsnosti nebo problémy.

Přípravné kroky na odvzdušnění:
– Zajištění přístupu k odvzdušňovacím ventilům
– Kontrola tlaku v systému podlahového topení
– Kontrola utěsnění všech ventilů a přípojek
– Odvzdušnění podlahového topení pomocí odvzdušňovacího klíče
– Kontrola tlaku po odvzdušnění
– Kontrola celého topného systému

Kontrola tlaku v systému

Při odvzdušňování podlahového topení je důležité pravidelně kontrolovat tlak v systému. Správný tlak zajišťuje optimální fungování topení a minimalizuje riziko poruch a úniku vody.

Pro kontrolu tlaku v systému je nejprve nutné zjistit maximální povolený tlak, který je obvykle uveden v technické dokumentaci topení. Poté je třeba použít manometr, který se připojí k uzavíracímu ventilu na přívodu vody do topení.

Po připojení manometru je třeba postupně otevírat uzavírací ventil a sledovat, jak se tlak v systému zvyšuje. Pokud tlak přesáhne maximální povolenou hodnotu, je nutné uzavřít ventil a snížit tlak pomocí odvzdušňovacího ventilu.

Po snížení tlaku je třeba opětovně zkontrolovat tlak v systému a případně ho upravit. Je důležité provádět kontrolu tlaku pravidelně, ideálně jednou za měsíc, aby se předešlo případným problémům s topením.

Pokud si nejste jisti, jak správně provést kontrolu tlaku v systému podlahového topení, je vhodné kontaktovat odborníka, který vám poradí a pomůže s nastavením správného tlaku.

Příprava potřebného nářadí

Před zahájením odvzdušňování podlahového topení je důležité mít připravené potřebné nářadí. Bez správného vybavení byste neměli začínat, abyste minimalizovali riziko poškození systému topení a zajistili efektivní odvzdušnění.

Zde je seznam nářadí, které budete potřebovat:

 • Speciální klíč pro odvzdušňování podlahového topení – tento klíč je obvykle dodáván s topným systémem a je nezbytný pro otevření odvzdušňovacího ventilu.
 • Hadice nebo nádobka na zachycení vody – při odvzdušňování může dojít k uvolnění vzduchu a vody z topného systému. Je důležité mít připravenou hadici nebo nádobku, abyste zachytili vodu a minimalizovali její rozlití.
 • Utěrky nebo hadříky – pro utírání případného rozlití vody a udržování pracovního prostoru čistého.
 • Bezpečnostní brýle a rukavice – při manipulaci s topným systémem je důležité chránit své oči a ruce. Použití bezpečnostních brýlí a rukavic minimalizuje riziko úrazu.

Před zahájením odvzdušňování si ověřte, zda máte všechno potřebné nářadí k dispozici. Pokud něco chybí, neodvzdušňujte topení a zajistěte si potřebné vybavení.

Provedení odvzdušnění

Provedení odvzdušnění

Při odvzdušňování podlahového topení je důležité postupovat správně, aby byl zajištěn optimální provoz systému. Zde je několik kroků, které je třeba dodržet:

 1. Zapněte topení a nechte ho pracovat po dobu několika hodin.
 2. Následně vypněte topení a počkejte, až se systém ochladí.
 3. Najděte odvzdušňovací ventily na topení. Tyto ventily jsou obvykle umístěny na nejvyšším bodě systému.
 4. Pomocí klíče nebo šroubováku povolte odvzdušňovací ventily. Postupně uvolňujte ventily, dokud nezačne unikat vzduch.
 5. Po uvolnění vzduchu zavřete ventily. Ujistěte se, že jsou pevně utažené, aby nedocházelo k úniku vody.
 6. Zapněte topení a zkontrolujte, zda se voda správně cirkuluje v systému.

Pokud se při odvzdušňování setkáte s obtížemi nebo si nejste jisti postupem, je nejlepší kontaktovat odborníka, který vám může poskytnout potřebnou pomoc a radu.

Otevření odvzdušňovacího ventilu

Otevření odvzdušňovacího ventilu

Při odvzdušňování podlahového topení je důležité správně otevřít odvzdušňovací ventil. Tento ventil slouží k odstranění vzduchu z topného systému a zajištění správného průtoku teplé vody.

Nejprve je nutné najít odvzdušňovací ventil, který se obvykle nachází na vrcholu topného systému nebo na radiátoru. Ventil je často vybaven speciálním křížovým tvarem, který umožňuje snadné otevření a uzavření.

Před otevřením ventilu je důležité zkontrolovat tlak v topném systému. Pokud je tlak příliš nízký, může dojít k problémům s průtokem teplé vody. V takovém případě je nutné nejprve doplnit vodu do systému.

Po zajištění správného tlaku je možné přistoupit k otevření odvzdušňovacího ventilu. Pomocí speciálního klíče nebo šroubováku je třeba ventil opatrně otočit ve směru, který je označen šipkou nebo písmenem „O“. Při otevírání ventilu může docházet k uvolňování vzduchu, který je slyšet jako syčení.

Je důležité ventil otevřít tak, aby se z něj uvolnil veškerý vzduch. Při otevření ventilu je vhodné mít připravenou nádobu, do které bude vytékat vzduch a případně i voda. Po uvolnění vzduchu je nutné ventil opět pečlivě uzavřít, aby nedocházelo k úniku vody.

Po otevření odvzdušňovacího ventilu je vhodné zkontrolovat, zda se do systému dostává teplá voda. Pokud je průtok vody slabý nebo voda není dostatečně teplá, může být nutné provést další úpravy topného systému.

Pamatujte, že správné odvzdušnění topení je důležité pro jeho efektivní fungování a minimalizaci problémů s průtokem teplé vody. Pokud si nejste jisti, jak správně odvzdušnit topení, je vhodné požádat o pomoc odborníka.

Často kladené dotazy k tématu Odvzdušnění podlahového topení – jak na to správně

Jak často bych měl odvzdušňovat podlahové topení?

Optimální frekvence odvzdušňování podlahového topení je jednou za rok. Doporučuje se provést odvzdušňování před začátkem topné sezóny, aby bylo topení připraveno na provoz.

Jaké nástroje budu potřebovat k odvzdušnění podlahového topení?

K odvzdušnění podlahového topení budete potřebovat odvzdušňovací klíč, který je k dispozici v obchodech se stavebním materiálem. Klíč je obvykle vyroben z kovu a má speciální tvar pro snadné otočení ventilu.

Proč je odvzdušňování podlahového topení důležité?

Odvzdušňování podlahového topení je důležité, protože vzduch v topení může způsobit problémy s cirkulací tepla. Přítomnost vzduchu v systému může vést k neefektivnímu topení a nerovnoměrnému rozložení tepla v místnosti. Odvzdušněním topení se zajistí optimální provoz a účinnost topného systému.

Jak poznám, že je potřeba odvzdušnit podlahové topení?

Pokud je podlahové topení chladné nebo pokud slyšíte šplouchání v trubkách, je pravděpodobné, že je potřeba odvzdušnit topení. Dalším znakem může být nevyrovnané rozložení tepla v místnosti nebo nízký tlak v systému topení.

Je odvzdušňování podlahového topení složité?

Odvzdušňování podlahového topení není složité, ale vyžaduje určitou znalost postupu. Je důležité vypnout topení a nechat ho vychladnout před odvzdušněním. Poté je třeba najít odvzdušňovací ventil a pomocí odvzdušňovacího klíče uvolnit vzduch. Je také důležité mít připravenou nádobku na zachycení vody, která může vytékat z ventilu.

Jak často bych měl odvzdušňovat podlahové topení?

Odvzdušňování podlahového topení by se mělo provádět pravidelně, ideálně jednou za rok. Je důležité odstranit veškerý vzduch z topení, aby se zlepšila jeho účinnost a zabránilo se vzniku problémů, jako je například hlučnost topení.

Napsat komentář