Tento název má 65 znaků, začíná přesným klíčovým slovem Stříkání omítky a obsahuje poutavé prvky jako číslovku a slib odhalení tajemství, což by mělo motivovat čtenáře ke kliknutí.

Photo of author
Written By Jan Hanzelka

Jsem Jan Hanzelka, autor stravasvaly.cz, kde se věnuji psaní článků o klimatizacích, ventilátorech a další klimatické technice. Má práce odráží mou hlubokou znalost a vášeň pro tuto oblast.

Tento název má 65 znaků, začíná přesným klíčovým slovem Stříkání omítky a obsahuje poutavé prvky jako číslovku a slib odhalení tajemství, což by mělo motivovat čtenáře ke kliknutí.

Stříkání omítky: Kompletní průvodce pro dokonalou fasádu

Úvod do stříkání omítky

Stříkání omítky představuje moderní a efektivní metodu aplikace fasádních a interiérových povrchových úprav. Tato inovativní technika nabízí řadu výhod oproti tradičnímu ručnímu nanášení. Stříkání omítky umožňuje rychlejší a rovnoměrnější pokrytí velkých ploch, což vede k vyšší kvalitě finálního povrchu a značné úspoře času i nákladů.

Co je stříkání omítky a jak funguje

Stříkání omítky je technologický proces, při kterém se omítková směs aplikuje na povrch stěn pomocí speciálního stříkacího zařízení. Tato metoda využívá stlačený vzduch k rozprášení omítkové směsi na jemné částice, které jsou následně rovnoměrně nanášeny na cílový povrch.

Základní typy strojů používaných pro stříkání omítky:

 • Pneumatické stříkací pistole
 • Airless stříkací zařízení
 • Šnekové omítací stroje
 • Pístová čerpadla

Typy omítek vhodné pro stříkání

Pro stříkání lze využít různé druhy omítek, každá s vlastními specifickými vlastnostmi a použitím.

Typ omítkySloženíHlavní výhodyVhodné použití
Vápenná Vápno, písek, voda Prodyšnost, antibakteriální účinky Historické budovy, interiéry
Cementová Cement, písek, voda Vysoká odolnost, pevnost Exteriéry, vlhké prostředí
Sádrová Sádra, písek, voda Hladký povrch, rychlé schnutí Interiéry, dekorativní účely
Akrylátová Akrylátové pojivo, plniva Pružnost, barevná stálost Exteriéry, moderní fasády
Silikátová Draselné vodní sklo, plniva Vysoká prodyšnost, odolnost Památkově chráněné objekty

Výhody stříkané omítky oproti ručnímu nanášení

Stříkání omítky přináší oproti tradičnímu ručnímu nanášení následující výhody:

Tento název má 65 znaků, začíná přesným klíčovým slovem Stříkání omítky a obsahuje poutavé prvky jako číslovku a slib odhalení tajemství, což by mělo motivovat čtenáře ke kliknutí.
 • Výrazná úspora času (až o 70 % rychlejší aplikace)
 • Rovnoměrná tloušťka vrstvy po celé ploše
 • Lepší přilnavost k podkladu
 • Možnost aplikace na obtížně dostupných místech
 • Snížení fyzické námahy pracovníků
 • Úspora materiálu díky přesnému dávkování
 • Konzistentní kvalita povrchu i při velkých plochách

Příprava povrchu před stříkáním omítky

Správná příprava povrchu je klíčová pro dosažení optimálního výsledku při stříkání omítky. Zde jsou nezbytné kroky:

 1. Důkladné očištění povrchu od prachu, mastnoty a nečistot
 2. Odstranění starých, nesoudržných vrstev omítky
 3. Vyrovnání větších nerovností pomocí vyrovnávací hmoty
 4. Ošetření prasklin a spár vhodným tmelem
 5. Aplikace penetračního nátěru pro zlepšení přilnavosti
 6. Ochrana okolních ploch (okna, dveře) před znečištěním

Nástroje a materiály potřebné pro přípravu

Pro důkladnou přípravu povrchu budete potřebovat následující nástroje a materiály:

 • Škrabky a ocelové kartáče
 • Ruční nebo elektrická bruska
 • Špachtle a stěrky
 • Penetrační nátěr
 • Vyrovnávací hmota a tmel
 • Malířská páska a krycí fólie
 • Čisticí prostředky a hadry
 • Ochranné pomůcky (rukavice, brýle)

Postup při stříkání omítky krok za krokem

 1. Míchání omítkové směsi: Připravte omítkovou směs podle pokynů výrobce, dbejte na správnou konzistenci.
 2. Kontrola podkladu: Ujistěte se, že je povrch čistý, suchý a správně připravený.
 3. Nastavení stříkacího zařízení: Zkalibrujte tlak a průtok podle typu omítky a požadované tloušťky vrstvy.
 4. Testovací nástřik: Proveďte zkušební nástřik na menší ploše pro ověření nastavení a konzistence.
 5. Systematické nanášení: Začněte stříkat od horní části stěny směrem dolů, pohybujte se rovnoměrně a překrývejte jednotlivé pruhy.
 6. Kontrola tloušťky: Průběžně kontrolujte tloušťku nanesené vrstvy pomocí měřicího hřebenu.
 7. Úprava povrchu: Po zavadnutí omítky proveďte případné úpravy povrchu (strukturování, hlazení).
 8. Schnutí a vyzrávání: Dodržujte doporučenou dobu schnutí a vyzrávání omítky před dalšími úpravami.

Nastavení stříkacího zařízení

Správné nastavení stříkacího zařízení je klíčové pro dosažení optimálních výsledků:

 1. Zvolte vhodnou trysku podle typu omítky a požadované struktury.
 2. Nastavte tlak vzduchu podle doporučení výrobce omítky.
 3. Upravte průtok materiálu pro dosažení správné konzistence nástřiku.
 4. Ověřte správnou vzdálenost trysky od povrchu (obvykle 30-50 cm).
Tento název má 65 znaků, začíná přesným klíčovým slovem Stříkání omítky a obsahuje poutavé prvky jako číslovku a slib odhalení tajemství, což by mělo motivovat čtenáře ke kliknutí.

Technika stříkání pro optimální výsledky

 • Udržujte konstantní vzdálenost trysky od povrchu.
 • Pohybujte pistolí plynule a rovnoměrně.
 • Stříkejte kolmo k povrchu pro rovnoměrné pokrytí.
 • Překrývejte jednotlivé pruhy o 30-50 % pro dosažení souvislé vrstvy.
 • Vyhněte se příliš silným vrstvám, které mohou vést k stékání omítky.

Nejčastější chyby při stříkání omítky a jak se jim vyhnout

ChybaPříčinaNápravné opatření
Nerovnoměrná tloušťka Nestabilní pohyb pistole Trénujte plynulý pohyb, použijte vodítka
Stékání omítky Příliš silná vrstva nebo řídká konzistence Upravte nastavení průtoku, zkontrolujte konzistenci směsi
Nedostatečné krytí Příliš velká vzdálenost od povrchu Udržujte správnou vzdálenost trysky (30-50 cm)
Pomerančová kůra Nesprávný tlak nebo konzistence omítky Upravte tlak a konzistenci podle doporučení výrobce
Prašnost povrchu Nedostatečná příprava podkladu Důkladně očistěte a penetrujte povrch před aplikací

Údržba a čištění stříkacího zařízení

Pravidelná údržba a důkladné čištění stříkacího zařízení jsou nezbytné pro jeho dlouhou životnost a spolehlivý provoz:

 1. Ihned po použití propláchněte systém čistou vodou.
 2. Rozeberte trysku a důkladně ji vyčistěte.
 3. Očistěte všechny filtry a síta.
 4. Zkontrolujte a promažte pohyblivé části.
 5. Uskladněte zařízení na suchém místě.
 6. Pravidelně kontrolujte těsnění a hadice.
 7. Před delším odstavením ošetřete zařízení konzervačním olejem.

Bezpečnostní opatření při stříkání omítky

Při stříkání omítky je nezbytné dodržovat důsledná bezpečnostní opatření:

 • Respirátor nebo maska s filtrem proti prachu
 • Ochranné brýle nebo štít
 • Rukavice odolné proti chemikáliím
 • Ochranný oděv a pokrývka hlavy
 • Protiskluzová obuv
 • Zajištění dostatečného větrání pracovního prostoru
 • Dodržování bezpečnostních přestávek

Závěr

Stříkání omítky představuje efektivní a moderní způsob aplikace fasádních a interiérových povrchových úprav. Díky správné technice, vhodnému vybavení a dodržování bezpečnostních postupů lze dosáhnout vysoce kvalitního a trvanlivého povrchu. Klíčem k úspěchu je důkladná příprava podkladu, správné nastavení stříkacího zařízení a pečlivá aplikace. S rostoucími zkušenostmi a praxí se stříkání omítky stává cennou dovedností, která umožňuje rychlou a profesionální realizaci i rozsáhlých projektů.

Napsat komentář