Rozměry výtahu: 5 překvapivých faktů, které ovlivní váš každodenní život

Photo of author
Written By Jan Hanzelka

Jsem Jan Hanzelka, autor stravasvaly.cz, kde se věnuji psaní článků o klimatizacích, ventilátorech a další klimatické technice. Má práce odráží mou hlubokou znalost a vášeň pro tuto oblast.

Rozměry výtahu: 5 překvapivých faktů, které ovlivní váš každodenní život

Rozměry výtahu: Klíčový faktor pro bezpečnost a komfort

Úvod: Význam správných rozměrů výtahu

Rozměry výtahu hrají zásadní roli v zajištění bezpečnosti a pohodlí uživatelů. Správně navržené rozměry výtahu nejen optimalizují využití prostoru v budově, ale také významně přispívají k plynulosti provozu a celkové spokojenosti uživatelů. V tomto článku se podrobně zaměříme na různé aspekty rozměrů výtahů, včetně standardních velikostí pro různé typy budov, faktorů ovlivňujících jejich návrh a inovativních řešení pro optimalizaci prostoru.

Standardní rozměry výtahů pro různé typy budov

Při navrhování výtahů je klíčové zohlednit specifické potřeby různých typů budov. Standardní rozměry se liší v závislosti na účelu budovy a očekávaném provozu.

Typ budovyŠířka kabiny (mm)Hloubka kabiny (mm)Nosnost (kg)
Obytný dům 1100 1400 630
Kancelářská budova 1600 1400 1000
Nemocnice 1400 2400 1600

Osobní výtahy v bytových domech

V bytových domech jsou osobní výtahy navrženy tak, aby vyhovovaly každodenním potřebám obyvatel. Typické rozměry kabiny se pohybují kolem 1100 mm na šířku a 1400 mm na hloubku. Tyto rozměry umožňují pohodlný vstup a výstup i s nákupními taškami nebo kočárkem. Výška kabiny bývá standardně 2200 mm, což zajišťuje dostatečný prostor i pro vyšší osoby.

Nákladní výtahy v průmyslových objektech

Nákladní výtahy v průmyslových objektech vyžadují podstatně větší rozměry. Běžné jsou kabiny o šířce 2000-3000 mm a hloubce 2500-4000 mm. Nosnost těchto výtahů se pohybuje od 2000 kg až po 5000 kg nebo více, v závislosti na specifických požadavcích daného průmyslového provozu. Výška kabiny může dosahovat až 3000 mm, aby umožnila přepravu rozměrných nákladů.

Faktory ovlivňující rozměry výtahu

Při určování optimálních rozměrů výtahu je třeba zvážit několik klíčových faktorů:

 1. Účel budovy
 2. Očekávaný počet uživatelů
 3. Frekvence používání
 4. Dostupný prostor v budově
 5. Požadavky na bezbariérový přístup
Rozměry výtahu: 5 překvapivých faktů, které ovlivní váš každodenní život

Počet přepravovaných osob

Počet osob, které výtah má přepravovat, přímo ovlivňuje velikost kabiny. Čím více lidí, tím větší musí být vnitřní prostor výtahu.

Kapacita (osoby)Doporučená plocha kabiny (m²)
4 1.66
6 2.20
8 2.80
10 3.30
13 4.15

Bezbariérový přístup a normy

Pro zajištění bezbariérového přístupu musí výtahy splňovat specifické rozměrové požadavky. Klíčové normy zahrnují:

 • ČSN EN 81-70: Stanovuje minimální rozměry kabiny pro bezbariérový přístup na 1100 mm (šířka) x 1400 mm (hloubka).
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb.: Určuje požadavky na bezbariérové užívání staveb v České republice.
 • ISO 21542:2011: Mezinárodní standard pro přístupnost a použitelnost zastavěného prostředí.

Modernizace starších výtahů a úprava rozměrů

Modernizace starších výtahů často zahrnuje úpravu jejich rozměrů pro zvýšení kapacity a zlepšení přístupnosti.

Technické možnosti rozšíření kabiny

Existuje několik metod pro zvětšení prostoru kabiny při zachování stávající šachty:

 • Tenčí stěny kabiny: Použití moderních materiálů umožňuje ztenčit stěny kabiny bez kompromisu v bezpečnosti.
 • Optimalizace pohonu: Moderní pohonné systémy zabírají méně místa, což umožňuje zvětšit kabinu.
 • Přesunutí protizávaží: Změna umístění protizávaží může uvolnit prostor pro větší kabinu.

Legislativní požadavky na modernizaci

Při modernizaci výtahů je nutné dodržet aktuální legislativní požadavky:

Rozměry výtahu: 5 překvapivých faktů, které ovlivní váš každodenní život
 1. Nařízení vlády č. 27/2003 Sb. (technické požadavky na výtahy)
 2. ČSN EN 81-20 (bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů)
 3. ČSN EN 81-50 (přezkoušení a zkoušky součástí výtahů)

Inovativní řešení pro optimalizaci rozměrů výtahů

Moderní technologie přinášejí nové možnosti v optimalizaci rozměrů výtahů.

Bezpřevodové výtahy a jejich prostorové výhody

Bezpřevodové výtahy eliminují potřebu strojovny, což umožňuje:

 • Zvětšení kabiny až o 20%
 • Snížení celkové výšky šachty
 • Efektivnější využití prostoru budovy

Dvojkabinové výtahové systémy

Inovativní řešení s dvěma kabinami v jedné šachtě přináší několik výhod:

 • Zvýšení přepravní kapacity: Až o 40% více přepravených osob ve špičce
 • Úspora prostoru: Menší požadavky na prostor v porovnání se dvěma samostatnými výtahy
 • Energetická účinnost: Snížení spotřeby energie díky optimalizovanému provozu

Závěr: Budoucnost rozměrů výtahů

Budoucnost rozměrů výtahů směřuje k větší flexibilitě a efektivitě. Očekávají se trendy jako:

 • Modulární design umožňující snadnou úpravu rozměrů
 • Inteligentní systémy pro optimalizaci využití prostoru
 • Větší důraz na ergonomii a uživatelský komfort

Rozměry výtahů zůstávají klíčovým faktorem v návrhu moderních budov, přičemž inovace v této oblasti slibují lepší využití prostoru, vyšší energetickou účinnost a lepší uživatelský zážitek pro všechny.

Napsat komentář