Plechové garáže: 5 překvapivých výhod, které vám ušetří čas i peníze

Photo of author
Written By Jan Hanzelka

Jsem Jan Hanzelka, autor stravasvaly.cz, kde se věnuji psaní článků o klimatizacích, ventilátorech a další klimatické technice. Má práce odráží mou hlubokou znalost a vášeň pro tuto oblast.

Plechové garáže: 5 překvapivých výhod, které vám ušetří čas i peníze

Plechové garáže: Praktické a cenově dostupné řešení pro parkování

Úvod

Plechové garáže představují praktické a ekonomické řešení pro ochranu vozidel před povětrnostními vlivy. Tyto lehké, ale odolné konstrukce nabízejí majitelům automobilů efektivní způsob, jak chránit své vozy bez nutnosti nákladných stavebních úprav. Plechové garáže jsou oblíbené díky své univerzálnosti, snadné instalaci a příznivé ceně.

Výhody plechových garáží

Plechové garáže přinášejí řadu výhod oproti tradičním zděným konstrukcím:

 • Rychlá montáž: Instalace trvá obvykle jen několik hodin až dní.
 • Mobilita: V případě potřeby lze garáž snadno přemístit.
 • Nízké náklady: Pořizovací cena je výrazně nižší než u zděných garáží.
 • Minimální údržba: Odolné materiály vyžadují jen základní péči.
 • Variabilita: Široká škála velikostí a designů pro různé potřeby.
 • Bez nutnosti základů: Mnohé modely nevyžadují betonový základ.

Typy plechových garáží

Na trhu je k dispozici několik typů plechových garáží, každý s vlastními specifiky a výhodami.

Samostatně stojící garáže

Samostatně stojící plechové garáže jsou nejběžnějším typem. Poskytují kompletní ochranu vozidla ze všech stran a jsou ideální pro domácnosti s jedním nebo dvěma auty. Jejich hlavní výhodou je flexibilita umístění na pozemku a možnost přizpůsobení velikosti podle potřeb majitele.

Řadové garáže

Řadové plechové garáže jsou efektivním řešením pro bytové domy, firmy nebo sdílené parkovací prostory. Jejich konstrukce umožňuje vytvořit souvislou řadu garáží, čímž se maximalizuje využití dostupného prostoru. Jsou oblíbené v rezidenčních komplexech a na parkovištích, kde je potřeba ochránit více vozidel.

Přístřešky a carporty

Na rozdíl od plně uzavřených garáží, přístřešky a carporty nabízejí částečnou ochranu vozidla. Tyto otevřené konstrukce chrání především před přímým slunečním zářením a deštěm. Jsou ideální pro oblasti s mírnějším klimatem nebo jako doplněk k existující garáži. Jejich výhodou je nižší cena a snadnější montáž.

Materiály používané pro plechové garáže

Výběr správného materiálu je klíčový pro dlouhodobou funkčnost a estetiku plechové garáže.

Pozinkovaný plech

Pozinkovaný plech je základním a nejčastěji používaným materiálem pro výrobu plechových garáží. Jeho hlavní předností je:

 • Odolnost proti korozi díky zinkové vrstvě
 • Dlouhá životnost
 • Příznivá cena
 • Minimální údržba

Lakovaný plech

Lakovaný plech kombinuje výhody pozinkovaného plechu s estetickými možnostmi:

 • Široká škála barev a povrchových úprav
 • Zvýšená odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Možnost sladění s okolní architekturou
 • Snazší čištění a údržba

Hliníkové plechy

Hliníkové plechy jsou lehčí alternativou k ocelovým variantám:

 • Extrémně nízká hmotnost usnadňující montáž
 • Přirozená odolnost proti korozi
 • Moderní vzhled
 • Vyšší cena kompenzovaná dlouhou životností

Montáž plechové garáže

Správná montáž je klíčová pro dlouhodobou funkčnost a bezpečnost plechové garáže.

Příprava podkladu

Kvalitní podklad je základem stabilní garáže. Je třeba zajistit:

Plechové garáže: 5 překvapivých výhod, které vám ušetří čas i peníze
 • Rovný a zpevněný povrch
 • Dostatečnou nosnost pro váhu konstrukce
 • Odvodnění pro prevenci hromadění vody

Postup montáže

 1. Vyměření a označení plochy pro garáž
 2. Sestavení základového rámu
 3. Montáž nosné konstrukce
 4. Instalace střešních panelů
 5. Připevnění bočních a zadních panelů
 6. Montáž vrat nebo dveří
 7. Finální utěsnění a kontrola

Profesionální vs. svépomocná montáž

AspektProfesionální montážSvépomocná montáž
Cena Vyšší Nižší
Časová náročnost Kratší (obvykle 1-2 dny) Delší (3-7 dní)
Kvalita provedení Garantovaná Závisí na zkušenostech
Záruka Plná záruka na práci Omezená na materiál
Nástroje Profesionální vybavení Nutnost pořízení/zapůjčení

Údržba a péče o plechovou garáž

Pravidelná údržba prodlužuje životnost plechové garáže a zachovává její vzhled.

Pravidelná kontrola a čištění

 • Čištění povrchu minimálně dvakrát ročně
 • Kontrola těsnosti spojů a šroubů
 • Promazání pohyblivých částí (panty, zámky)

Ochrana proti korozi

 • Okamžité ošetření škrábanců a odřenin
 • Aplikace ochranných nátěrů na exponovaná místa
 • Udržování dobré ventilace pro prevenci vlhkosti

Opravy a renovace

 • Výměna poškozených panelů
 • Obnova nátěru pro zachování vzhledu a ochrany
 • Modernizace vybavení (osvětlení, bezpečnostní prvky)

Ceny plechových garáží

Ceny plechových garáží se liší v závislosti na mnoha faktorech.

Faktory ovlivňující cenu

 • Velikost a typ garáže
 • Použitý materiál a povrchová úprava
 • Typ vrat nebo dveří
 • Dodatečné vybavení (okna, ventilace)
 • Náklady na dopravu a montáž

Srovnání s jinými typy garáží

Typ garážePrůměrná cena (Kč)Životnost (roky)
Plechová 30 000 – 100 000 15 – 30
Zděná 200 000 – 500 000 50+
Dřevěná 80 000 – 250 000 20 – 40
Prefabrikovaná betonová 150 000 – 350 000 40 – 60

Legislativa a povolení

Před instalací plechové garáže je důležité seznámit se s místními předpisy.

Stavební povolení

Stavební povolení je obvykle vyžadováno pro:

 • Garáže s plochou nad 25 m²
 • Trvalé stavby připojené k inženýrským sítím
 • Garáže v chráněných krajinných oblastech

Umístění na pozemku

Při umisťování garáže je třeba dodržet:

 • Minimální vzdálenost od hranice pozemku (obvykle 2 m)
 • Respektování ochranných pásem inženýrských sítí
 • Soulad s územním plánem a regulativy obce

Závěr

Plechové garáže představují praktické a ekonomické řešení pro ochranu vozidel. Jejich hlavními přednostmi jsou rychlá montáž, nízké pořizovací náklady a minimální údržba. Díky široké škále typů, velikostí a materiálů si každý majitel vozidla může vybrat garáž přesně podle svých potřeb. Při správné instalaci a údržbě poskytují plechové garáže dlouhodobou ochranu a mohou být atraktivním doplňkem každého pozemku. Před pořízením je však důležité zvážit všechny aspekty, od výběru vhodného typu a materiálu až po legislativní požadavky, aby investice do plechové garáže přinesla maximální užitek a spokojenost.

Napsat komentář