Periodická prohlídka: 5 tajných triků, jak ušetřit a prodloužit život vašeho auta

Photo of author
Written By Jan Hanzelka

Jsem Jan Hanzelka, autor stravasvaly.cz, kde se věnuji psaní článků o klimatizacích, ventilátorech a další klimatické technice. Má práce odráží mou hlubokou znalost a vášeň pro tuto oblast.

Periodická prohlídka: 5 tajných triků, jak ušetřit a prodloužit život vašeho auta

Periodická prohlídka: Klíč k bezpečnosti a dlouhé životnosti vašeho vozidla

Úvod: Význam pravidelné kontroly vozidla

Periodická prohlídka je zásadním prvkem v péči o vaše vozidlo. Tento pravidelný proces kontroly a údržby zajišťuje, že váš automobil zůstává v optimálním stavu, je bezpečný pro provoz na silnicích a splňuje všechny zákonné požadavky. Pravidelné prohlídky nejen prodlužují životnost vašeho vozidla, ale také významně snižují riziko nečekaných poruch a nákladných oprav.

Co je periodická prohlídka a proč je důležitá

Periodická prohlídka je komplexní kontrola technického stavu vozidla, která se provádí v pravidelných intervalech. Jejím hlavním cílem je zajistit, že vozidlo je bezpečné pro provoz na veřejných komunikacích a splňuje všechny zákonné požadavky.

Hlavní výhody periodických prohlídek:

 • Zvýšení bezpečnosti na silnicích
 • Včasné odhalení potenciálních problémů
 • Prodloužení životnosti vozidla
 • Optimalizace výkonu a spotřeby paliva
 • Udržení hodnoty vozidla
 • Splnění zákonných povinností

Zákonné požadavky na periodické prohlídky

Legislativa České republiky stanovuje povinnost pravidelných technických prohlídek pro všechna registrovaná vozidla. Intervaly těchto prohlídek se liší podle typu a stáří vozidla.

Typ vozidlaPrvní prohlídkaNásledné prohlídky
Osobní automobily 4 roky od první registrace Každé 2 roky
Nákladní automobily do 3,5 t 4 roky od první registrace Každé 2 roky
Nákladní automobily nad 3,5 t 1 rok od první registrace Každý rok
Motocykly 4 roky od první registrace Každé 2 roky
Autobusy 1 rok od první registrace Každý rok

Rozdíl mezi technickou kontrolou a periodickou prohlídkou

Ačkoli se tyto termíny často zaměňují, existuje mezi nimi zásadní rozdíl:

Technická kontrola je zákonem stanovená povinná prohlídka, která se provádí ve stanicích technické kontroly (STK). Zaměřuje se především na splnění zákonných požadavků pro provoz vozidla na pozemních komunikacích.

Periodická prohlídka je komplexnější proces, který obvykle zahrnuje technickou kontrolu, ale jde nad její rámec. Provádí se v autorizovaných servisech a zahrnuje detailní kontrolu všech systémů vozidla, včetně preventivní údržby a oprav.

Průběh periodické prohlídky krok za krokem

Periodická prohlídka je důkladný proces, který zahrnuje kontrolu všech klíčových systémů vozidla. Zde je přehled hlavních kontrolovaných bodů:

 1. Vizuální kontrola exteriéru a interiéru
 2. Kontrola podvozku a brzdového systému
 3. Testování motoru a výfukového systému
 4. Prověření elektrických systémů a osvětlení
 5. Kontrola řízení a odpružení
 6. Testování bezpečnostních prvků (airbagy, bezpečnostní pásy)
 7. Kontrola pneumatik a disků
 8. Ověření funkčnosti klimatizace a topení
 9. Diagnostika elektronických systémů vozidla
 10. Kontrola kapalin (olej, chladicí kapalina, brzdová kapalina)
Periodická prohlídka: 5 tajných triků, jak ušetřit a prodloužit život vašeho auta

Kontrola podvozku a brzd

Podvozek a brzdový systém jsou klíčové pro bezpečnost vozidla. Mechanik pečlivě zkontroluje:

 • Stav brzdových destiček a kotoučů
 • Účinnost ruční brzdy
 • Těsnost brzdového systému
 • Stav tlumičů a pružin
 • Opotřebení čepů a spojovacích tyčí
 • Integritu rámu a karoserie

Zvláštní pozornost je věnována známkám koroze nebo strukturálního poškození, které by mohly ohrozit bezpečnost vozidla.

Prověření motoru a výfukového systému

Kontrola motoru zahrnuje vizuální inspekci i testování pomocí diagnostického zařízení. Mechanik se zaměří na:

 • Stav oleje a filtrů
 • Těsnost motoru a absence úniků
 • Napnutí a stav rozvodových řemenů
 • Funkčnost zapalovacího systému
 • Emise výfukových plynů

Tabulka povolených emisních limitů pro benzínové motory:

Rok výrobyCO (%)HC (ppm)
Do 1992 3,5 800
1993-2000 1,5 300
Od 2001 0,5 100

Pro dieselové motory se měří opacity (kouřivost) a hodnoty se liší podle typu a roku výroby vozidla.

Testování elektrických systémů a osvětlení

Elektrické systémy jsou testovány na funkčnost a spolehlivost. Kontrola zahrnuje:

 • Stav a kapacitu akumulátoru
 • Funkčnost alternátoru a startéru
 • Správnou činnost všech světel (potkávací, dálková, obrysová, směrová)
 • Seřízení světlometů
 • Funkčnost stěračů a ostřikovačů
 • Kontrolu palubních přístrojů a výstražných kontrolek

Jak se připravit na periodickou prohlídku

Správná příprava může významně urychlit a zefektivnit proces periodické prohlídky. Zde je seznam kroků, které byste měli provést před návštěvou servisu:

 • Umyjte vozidlo, aby bylo možné snadno identifikovat případné úniky nebo poškození
 • Zkontrolujte a doplňte všechny kapaliny (olej, chladicí kapalina, kapalina ostřikovačů)
 • Ověřte funkčnost všech světel a případně vyměňte nefunkční žárovky
 • Zkontrolujte tlak v pneumatikách a jejich celkový stav
 • Připravte si všechny potřebné dokumenty
 • Odstraňte z vozidla všechny osobní věci, které by mohly překážet při prohlídce

Dokumenty potřebné k periodické prohlídce

Periodická prohlídka: 5 tajných triků, jak ušetřit a prodloužit život vašeho auta

Pro hladký průběh periodické prohlídky je nezbytné mít s sebou následující dokumenty:

 1. Technický průkaz vozidla
 2. Osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 3. Doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta)
 4. Servisní knížku nebo záznamy o předchozích prohlídkách a opravách
 5. Platný doklad totožnosti řidiče

Běžná údržba před prohlídkou

Před periodickou prohlídkou můžete sami provést základní údržbu, která může pomoci předejít některým problémům:

 • Výměna stěračů, pokud jsou opotřebované
 • Doplnění kapaliny do ostřikovačů
 • Kontrola a případné doplnění motorového oleje
 • Očištění a případná výměna vzduchového filtru
 • Kontrola a dotažení šroubů kol
 • Ověření funkčnosti všech dveřních zámků a oken

Časté problémy odhalené při periodické prohlídce

Během periodických prohlídek se často odhalí různé typy závad. Zde je přehled nejčastějších problémů:

Typ závadyProcentuální zastoupení
Opotřebení brzd 25%
Problémy s osvětlením 20%
Nadměrné emise 15%
Závady na podvozku 12%
Problémy s řízením 10%
Úniky kapalin 8%
Opotřebení pneumatik 7%
Ostatní 3%

Jak řešit zjištěné nedostatky

Pokud jsou během prohlídky zjištěny nedostatky, je důležité je řešit co nejdříve. Zde jsou doporučené kroky:

 1. Požádejte o podrobné vysvětlení zjištěných problémů
 2. Získejte písemný seznam všech závad a doporučených oprav
 3. Ptejte se na prioritu jednotlivých oprav
 4. Vyžádejte si odhad nákladů na opravu
 5. Zvažte možnost druhého názoru u jiného servisu pro závažnější nebo nákladnější opravy
 6. Naplánujte opravy podle závažnosti a vašich finančních možností
 7. Po opravě požádejte o kontrolu, zda byly všechny problémy skutečně vyřešeny

Náklady spojené s periodickou prohlídkou

Ceny periodických prohlídek se mohou lišit v závislosti na typu vozidla a rozsahu prováděných kontrol. Zde je orientační přehled průměrných cen:

Typ vozidlaPrůměrná cena prohlídky
Osobní automobil 1500 – 3000 Kč
SUV/MPV 2000 – 3500 Kč
Dodávka 2500 – 4000 Kč
Nákladní vozidlo 3000 – 5000 Kč

Tyto ceny zahrnují základní prohlídku. Případné opravy nebo výměny dílů jsou účtovány zvlášť.

Možnosti úspory při periodických prohlídkách

Periodická prohlídka: 5 tajných triků, jak ušetřit a prodloužit život vašeho auta

Existuje několik způsobů, jak snížit náklady spojené s periodickými prohlídkami:

 1. Pravidelná údržba mezi prohlídkami může předejít nákladným opravám
 2. Srovnávejte ceny různých servisů, ale dbejte na jejich kvalitu a reputaci
 3. Využívejte sezónní akce a slevy nabízené autoservisy
 4. Zvažte nákup náhradních dílů samostatně, pokud to servis umožňuje
 5. Proveďte jednoduché úkony údržby sami (např. výměna žárovek, doplnění kapalin)
 6. Investujte do kvalitních dílů, které mají delší životnost

Periodická prohlídka vs. pravidelný servis

Ačkoli se tyto pojmy často zaměňují, existují mezi nimi důležité rozdíly:

Periodická prohlídka je komplexní kontrola celého vozidla, která se provádí v pravidelných intervalech stanovených výrobcem nebo zákonem. Zahrnuje důkladnou inspekci všech systémů vozidla a je často spojena s technickou kontrolou.

Pravidelný servis je běžná údržba prováděná častěji než periodická prohlídka. Zahrnuje výměnu oleje, filtrů, kontrolu a doplnění kapalin a další úkony doporučené výrobcem pro daný interval údržby.

Obě tyto činnosti jsou klíčové pro udržení vozidla v dobrém stavu:

 • Periodické prohlídky zajišťují celkovou bezpečnost a soulad se zákonnými požadavky
 • Pravidelný servis udržuje optimální výkon vozidla a předchází opotřebení

Vytvoření plánu údržby vozidla

Efektivní plán údržby vám pomůže udržet vozidlo v nejlepším možném stavu a předejít nečekaným poruchám. Zde je vzorová tabulka plánu údržby:

IntervalÚkon
Každých 5 000 km Kontrola hladiny oleje a ostatních kapalin
Každých 15 000 km nebo 1 rok Výměna oleje a olejového filtru
Každých 30 000 km Výměna vzduchového filtru
Každých 60 000 km Výměna zapalovacích svíček
Každé 2 roky Výměna brzdové kapaliny
Dle doporučení výrobce Výměna rozvodového řemene
Každých 10 000 km Rotace pneumatik
Dle zákona Technická kontrola a měření emisí

Tento plán je obecný a měl by být upraven podle konkrétních doporučení výrobce vašeho vozidla.

Závěr: Investice do bezpečnosti a spolehlivosti

Periodické prohlídky jsou nezbytnou investicí do bezpečnosti, spolehlivosti a dlouhověkosti vašeho vozidla. Pravidelná a důkladná kontrola všech systémů nejen zajišťuje, že vaše auto splňuje všechny zákonné požadavky, ale také významně snižuje riziko nečekaných poruch a potenciálně nebezpečných situací na silnici.

Dodržováním doporučených intervalů prohlídek a řešením zjištěných problémů včas můžete:

 • Zvýšit bezpečnost pro vás, vaše pasažéry i ostatní účastníky silničního provozu
 • Prodloužit životnost vašeho vozidla
 • Optimalizovat jeho výkon a spotřebu paliva
 • Předejít nákladným opravám v budoucnu
 • Udržet vyšší hodnotu vozidla pro případný budoucí prodej

Pamatujte, že periodická prohlídka není jen zákonnou povinností, ale především zodpovědným přístupem k údržbě vašeho vozidla. Investice do pravidelných prohlídek se vám vrátí v podobě spolehlivého, bezpečného a ekonomicky provozovaného automobilu.

Napsat komentář